Energi. Teknologi. Eiendomsutvikling.

Om oss

GN Power Holding AS ble etablert 2003 og er et investeringsselskap som tilfører kompetanse,
kapital og verdiskapning gjennom profesjonelt og aktivt eierskap.

Selskapet er heleid av Gründer og investor Glenn Nøstdahl som har over 20 års fartstid
som gründer av selskaper i Norge og i Norden. Nøstdahl er blant annet gründer og hovedaksjonær
i GNP ENERGY som i Desember 2020,
ble notert på den nordiske børsen MERKUR MARKET (GNP.MERK)

GN Power Holding AS har i dag eierskap i flere bransjer men hoved porteføljen er innen Energi, Eiendom og Teknologi.

KONTAKT OSS

Om oss

GN Power Holding AS ble etablert 2003 og er et investeringsselskap som tilfører kompetanse, kapital og verdiskapning gjennom profesjonelt og aktivt eierskap.

Selskapet er heleid av Gründer og investor Glenn Nøstdahl som har over 20 års fartstid som gründer av selskaper i Norge og i Norden. Nøstdahl er blant annet gründer og hovedaksjonær i GNP ENERGY som i Desember 2020 ble notert på den nordiske børsen MERKUR MARKET (GNP.MERK)

GN Power Holding AS har i dag eierskap i flere bransjer men hoved porteføljen er innen Energi, Eiendom og Teknologi.

KONTAKT OSS

Energi

Vi investerer i selskaper som driver innenfor leveranse av elektrisitet
til sluttkunder eller tilsluttende virksomheter i hele Norden

Energi

Vi investerer i selskaper som driver innenfor leveranse av elektrisitet
til sluttkunder eller tilsluttende virksomheter i hele Norden.

Teknologi

Vi investerer i flere teknologiselskaper både i Norge og utlandet,
blant annet innenfor CRM software og droneteknologi.

Teknologi

Vi investerer i flere teknologiselskaper både i Norge og utlandet,
blant annet innenfor CRM software og droneteknologi

Eiendomsutvikling

Vårt fokusområde er Vestfold og
vi har flere sentrale eiendommer og tomter til utvikling

Eiendomsutvikling

Vårt fokusområde er Vestfold og
vi har flere sentrale eiendommer og tomter til utvikling.